Lær at meditere som individuel session, eller i Workshopform. Meditation har været kendt og brugt siden oldtiden, oprindeligt for at finde den højst tænkelige udgave af sig selv og enhed med al væren.

Sat-Chit-Ananda,  True Being, Pure Consciousness and Bliss er de tilstande, der er mest kendt som de højst tænkelige tilstande, der kan opnås gennem meditation.

Meditation i dag, findes i et utal af varianter med forskellige formål, ligefra guidede meditationer, fantasirejser til discipliner hvor du dybest set behersker dit energiflow og opnår den tilstand der hedder Samahdi hvor du sidder ubevægelig i over 40 dage uden at indtage føde eller vand.

Gavnlige virkninger ved regelmæssig meditation er at du udvikler en stadig højere selverkendelse og forståelse for dit eget helbred og hvordan du skaber sundhed og harmoni i dit liv.

Indivuel session 1 time til halvanden Kr.450,-

Kan også oprettes som hold

Kontakt mig ved Interesse på 28525292

Følg med på facebook https://www.facebook.com/groups/696827863674124/

Det har længe været en udbredt antagelse, at de mange former for meditation grundlæggende er ens og også giver nogenlunde de samme virkninger. Det har således været almindeligt, også blandt forskere, at tage forskningsresultater fra én meditations-form for også at gælde for andre former.

Selv om de forskellige traditioner er enige om at mene at meditation kan give os adgang til dybere lag af vores egen bevidsthed og at dette har nogle gavnlige virkninger, såsom større selverkendelse, større følelsesmæssig frihed, et bredere perspektiv og en klarere og mere etisk måde at tænke og handle på, kan metoderne være endda meget forskellige. Hvor nogle metoder involverer koncentreret fokus på ånderættet, på Gud, på paradokser, på chakraerne (energicentre i kroppen), bruger man i andre at observere følelser, fornemmelser eller tanker. I andre igen anvendes forskellige former for visualisering, f.eks. af energi i kroppen, eller af lys, eller af erindringen om ro eller man stræber efter at fremme en følelse af kærlighed til Gud.

 

Der er således forskel på hvilken mental fakultet der gøres brug af (følelser, intellekt, visualisering, erindring, opmærksomhed på kroppen, m.fl.), ligesom der kan være forskel på hvordan tilgangen er (uanstrengt, forceret, aktiv, passiv). Det er også forskelligt hvad meditationen er rettet imod (tanker, billeder, begreber, et mantra, indre energi, åndedrættet, subtile aspekter af kroppen, kærlighed, Gud), og hvorvidt tro betyder noget for udøvelsen. Forskellige traditioner kan have vidt forskellige formål med meditationen, fra sundhed og velvære til harmoni med naturen, højere bevidsthedstilstand og erfaringen af Gud.

Med så mange forskellige tilgange til det at meditere, må man også forvente at forskellige metoder fører til forskellige resultater.

Kilde:wikepedia 

Åndedrættet giver liv et korrekt åndedræt starter med en udånding, beholderen skal tømmes før den kan fyldes igen, en fuldkommen Yoga ånding består af Bugånding mellemgulvet presses nedad.Brystånding ribbene hæves og bryst kassen udvides, nøglebensånding den øverste del af brystkassen hæves, korrekt ånding er vitalt for at bevare hele kroppens sundhedstilstand. At leve er at ånde.