Opløs traumer, stress og blokeringer, gemte og glemte gennem målrettet arbejde med Psoasmusklen

Opløs kroppen og sindets traumer, stress og blokeringer, 

gemte og glemte, gennem målrettet arbejde med Psoasmusklen

Yoga´s samspil mellem Pssoasmusklen og Vagusnerve er nøgler til at opløse ubevidste blokeringer og skabe øget balance og harmoni i kroppens systemer