Psoas musklen, kan påvirkes gennem Yoga samt diverse strækøvelser til at slippe kroppens gemte eller glemte traumer.

Angst er en overlevelses mekanisme men kan også være en hæmmer hvis angsten kommer til at dominere og undertrykker basale behov som social kontakt, egenomsorg og selvtillid.

Angst er en følelse og følelsernes mission er at bevidstgøre og korrigere vores sind og livsvalg.

Hvis vi som mennesker skal leve autentisk, er vi nødt til at erkende angstens indflydelse på vores liv.

kropsarbejde der kombinerer, Yoga og øvelser der stimulerer Psoasmusklen, frigør gemte og glemte traumer og skaber overskud af ny livskraft og vitalitet